Het Contextuele Gezondheidsstelsel

Gezondheid is een belangrijk goed, ieder mens zal proberen ziekte te voorkomen

Regie over eigen gezondheid

De 4MedBox faciliteert het welzijn en de gezondheid van het individu door een systeem aan te bieden waarin alle soorten medische professionals met het individu kunnen samenwerken, terwijl het individu de regie heeft over de eigen gegevens.

Preventie hulp

De 4MedBox stelt u tevens in staat om niet alleen huisarts informatie op te slaan, maar ook andere gezondheids gerelateerde informatie, zoals sport gegevens, gewicht en ervaringen.

(Burger) Onderzoeksinitiatieven

De 4MedBox faciliteert onderzoeksinitiatieven voor zowel burgergemeenschappen als wetenschappelijke gemeenschappen. Waarbij individuen kunnen kiezen om consent te geven voor het participeren in verschillende onderzoeken.

Een introductie tot de 4MedBox (Engels)
Wij willen het individu faciliteren in een gezonde levensstijl, door te helpen met zowel curatieve als preventieve zorg maar ook met andere lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Jij moet zelf beslissingen kunnen nemen over jouw gezondheid en kunnen kiezen wie jou daarbij mag helpen.

"Nieuwe stijl" patiënt

De nieuwe stijl patiënt komt met andere verwachtingen en vragen naar de zorgverlener, wil de kennis toetsen, meetgegevens evalueren, eigen conclusies met de professional delen en wensen en behoeften makkelijk kenbaar maken.

Metingen

De 4MedBox is gebouwd om meetgegevens geautomatiseerd te kunnen verkrijgen en inzichtelijk te maken. Hierdoor kan je huisarts weer doen waar deze goed in is, namelijk jou ondersteunen bij het verkrijgen en behouden van een gezond balans.

Medicijngebruik

Doordat je je gegevens, wanneer nodig, kan meenemen heeft een medisch professional altijd direct inzichtelijk welke medicijnen je recentelijk of in het verleden heeft gebruikt en waar je bijvoorbeeld allergisch voor bent.

Regie op eigen gezondheid.

Een van de onderliggende concepten binnen de 4MedBox is de mogelijkheid tot regie over de eigen gezondheid. Dit faciliteren wij door de het individu eigenaar te maken van de onderliggende medische gegevens, waarbij vervolgens medische professionals en derden kunnen vragen of ze bepaalde gegevens mogen inzien en/of toevoegen onder voorwaarden.

Door de gegevens daar te plaatsen waar ze horen, bij het individu, kunnen de gegevens eenvoudiger gedeeld worden met medische professionals en kan elke medische professional de volledige context te zien krijgen. Doordat wij tevens analyses faciliteren op medische gegevens, onder dezelfde voorwaarden, kan de medische professional nog beter ondersteund worden in de taken die deze moet uitvoeren.
Doordat de gegevens op deze manier ontsloten kunnen worden, kan men de stap maken richting datagedreven gezondheid.
Doordat jij de gegevens hebt kan je er voor kiezen om onderzoeken, door wetenschappers of burgerinitiatieven, te ondersteunen met jouw gegevens op een tijdelijke of structurele basis.

Het is tijd geworden dat de persoon

de centrale rol heeft in de eigen gezondheid.

Medische Professional

De huidige systemen voor de medische professionals zijn niet gebouwd voor optimale ondersteuning van de professional, maar voor het financieel kunnen compenseren van de tijd die in de gezondheid van een persoon is gestopt. Dit heeft er over de jaren voor gezorgd dat er meer administratieve handelingen uitgevoerd moeten worden dan daadwerkelijke zorg voor de persoon. Doordat de 4MedBox is gebouwd om de gezondheid van het individu centraal te zetten is de financiële compensatie niet een focus punt, maar een toevoeging aan het systeem als een module. De 4MedBox faciliteert de medische professional met hetgeen wat deze nodig heeft, van geautomatiseerde notities op basis van gesprekken met de patiënten tot visualisaties van medische gegevens en van het analyseren van genetica tot het direct kunnen communiceren met de patiënt en de medische collega’s.

Op de medisch ethische en de juridische perspectieven wordt er door onafhankelijke organisaties toezicht gehouden op de 4MedBox organisatie en het systeem. Hiervoor is gekozen om de 4MedBox zowel organisatorisch als technisch niet een verkeerd pad op gaat, zoals we bekend mee zijn als het gaat om grote tech bedrijven.

Welke projecten en communities is de 4MedBox bij betrokken?

Projecten

Personal Genetic Locker

Het Personal Genetic Locker (PGL) project wordt geleid door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en biedt een aanpak en standaarden aan om het gebruik van persoonlijke genomische gegevens in de eerstelijnszorg mogelijk te maken. De eerste publicatie is eind 2020 geschreven: “Using Personal Genomic Data within Primary Care: A Bioinformatics Approach to Pharmacogenomics

SENSE

Het project Societal impact of gENetical SciencE (SENSE) is een project opgezet door alle Universitair Medische Centra in Nederland, dat de genetische diagnostiek in de medische praktijk bevordert. Het project stelt voor om de kloof tussen de medische praktijk en de genetische diagnostiek te overbruggen door de verschillende expertises te verenigen en instrumenten, richtlijnen en een nieuw conceptueel (ethisch) kader te leveren.

SENSE zal:

  1. Valideren van genetische tools voor specifieke koplopertoepassingen (farmacogenetica, oncologie, hart- en vaatziekten en oogziekten) in diverse Nederlandse gezondheidszorgsettings.
  2. Integreren van de vereiste sociale, ethische, juridische en communicatieve richtlijnen, gezondheidseconomische modellen en kaders voor verantwoorde klinische en maatschappelijke implementatie van dergelijke tools.
  3. Zorg voor een directe positieve maatschappelijke impact door implementatie van de koplopers.
  4. Een handleiding geven voor de implementatie van genetische toepassingen voor de complete gezondheidszorg.
Familieanamnese

Een goedkope manier om erfelijke ziekten op te sporen is het opsporen van veel voorkomende ziekten in de familiegeschiedenis, een zogenoemde “familieanamnese”. Er zijn veel hulpmiddelen gemaakt om een familieanamnese op te zetten en ziektes op te sporen. Er zijn meerdere studies uitgevoerd om de effectiviteit in de VS te meten.

In dit familiegeschiedenis project hebben we met partijen gesproken om een tool te integreren in onze back-end zodat het individu eigenaar kan zijn van de gegevens en deze kan doorgeven aan de kinderen. De tool moet ook de medische professional kunnen helpen bij het opsporen en snel identificeren of een bepaalde erfelijke ziekte zich voordoet.

Communities

B12

De B12 community voert een burgerwetenschappelijk onderzoeksproject uit. Wanneer iemand een B12-tekort heeft, heeft deze “vage symptomen”, zoals vermoeidheid, die gemakkelijk kunnen worden verward met andere oorzaken. De gemeenschap wil graag nagaan of een vragenlijst voor de diagnose van een B12-tekort voldoende kan zijn of dat bloedanalyse moet worden uitgevoerd. Hierna wilt men onderzoeken of er andere factoren in het lichaam zijn die een directe invloed kunnen hebben op het B12-niveau.

De Verademing

De Verademing community wil de gezondheid van mensen met aandoeningen aan de luchtwegen verbeteren door de luchtkwaliteit te meten en te verbeteren. De 4MedBox wordt ingezet als instrument om de persoonlijke gezondheid te verbeteren, door persoonlijke gezondheidsmetingen te combineren met sensorgegevens van de lokale fijnstofniveaus.

Email

info@4medbox.nl

Lokatie

Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

4MedBox Copyright 2022