B12 in balans

Elke cel in het lichaam heeft B12 nodig om goed te functioneren. Een tekort ontstaat langzaam en kan verschillende oorzaken hebben. Er moet voldoende B12 worden opgenomen door het lichaam, en vervolgens moet het door de lichaamscellen gebruikt kunnen worden. 

Onderzoek hoe tekort kan ontstaan is hard nodig, want mensen kunnen dan mogelijk sneller en beter geholpen worden.

De eerste fase van het onderzoek is beschrijvend, er worden in deze fase geen extra tests afgenomen.

 

Onderzoek

U kunt meehelpen de zorg

rond B12-tekort te verbeteren

Vitamine B12 deficiëntie bij een vegetarisch of veganistisch dieet

Een literatuur onderzoek is recentelijk uitgevoerd met de vraagstelling:

Komt een vitamineB12 deficiëntie vaker voor bij vegetariërs en veganisten dan bij mensen die dat niet zijn?

Klik op de afbeelding voor de resultaten van het literatuur onderzoek.

B12-tekort aan zien komen

Dat dieet invloed kan hebben is bekend, maar waarom sommigen wel en anderen geen tekort ontwikkelen op een vergelijkbaar voedingspatroon is nog onduidelijk. Ook medische oorzaken voor een tekort worden vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort. 

In de vervolgfase van het onderzoek zullen B12 metingen gedaan worden. Hiervoor zijn verschillende routes mogelijk, via uw huisarts bijvoorbeeld of met mobiele meetapparaten. Als een test onder het eigen risico valt worden deelnemers vooraf geïnformeerd.

De aanloopfase van B12-tekort in beeld

Betere metingen met MMA?

De arts gaat nu nog vaak alleen uit van een bloedtest waarbij gekeken wordt naar serum-B12. Er zijn echter aanwijzingen dat MMA oftewel methylmalonzuur, gemeten in bloed of urine, een betrouwbaarder beeld geeft. Homocysteïne is ook een manier om B12 te testen.

Het onderzoeksteam streeft ernaar data te verzamelen die de verschillende manieren van testen vergelijken. Deze informatie is nodig om wetenschappelijk te kunnen onderbouwen hoe valide een test is, oftewel hoe goed een test meet of er tekorten zijn. 

 

Beter meten

Email

b12.secretaris@4medbox.eu

Lokatie

Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

4MedBox Copyright 2019