hexagon tiles with picto's, a hand pointing

De zorg rond vitamine B12 kan en moet beter, daarom starten we een onderzoek rond het ontstaan van tekorten. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort, behandeling, en de zorg over langere termijn.

Onderzoek naar B12 en balans 

Een vitamine B12 tekort wordt vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. We willen onderzoeken hoe dat beter kan. 

Als deelnemer verzamelt u informatie volgens een vaste richtlijn. Het onderzoek bestaat uit verschillende delen, met als hoofddoel het verminderen van het vóórkomen van B12 tekort. 

mensen leggen de handen op elkaar

meedoen aan het onderzoek

Opzet van het onderzoek

B12 tekort kan ernstige klachten veroorzaken. Hoe kan de diagnose beter en sneller? Hoe verloopt de behandeling nu, van diagnose tot zorg op lange termijn? Onderzoek helpt deze vragen beantwoorden.

De onderzoeksvragen zijn hier te vinden.  

 

 

Citizen Science

Citizen Science is onderzoek door mensen, voor mensen. Deelnemers verzamelen informatie, en kunnen op andere manieren bijdragen aan het onderzoek.

De Citizen Science aanpak maakt een ‘bottom up’-aanpak mogelijk: welke kennis is nodig als je luistert naar degenen die met B12 tekort te maken hebben?

 

Meldt u zich hier aan.

Lees graag eerst het contract door waar u mee akkoord gaat.

FAQ – Veelgestelde vragen

Lees alstublieft dit contract: Klik hier

Contract-In-A-Nutshell

U verstrekt uw naam, e-mailadres en tijdstip van registratie aan Coöperatie B12 4MedBox i.o. Het onderzoeksteam kan u dan benaderen voor de intake van het onderzoek. Coöperatie B12 4MedBox verzamelt geen andere gegevens over u en gebruikt deze gegevens alleen voor dit onderzoek.

  ONDERZOEK VOOR MENSEN

  DOOR MENSEN

  B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

  Partners

  4medbox

  4MedBox Copyright 2022