Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen

Er is behoefte aan meer wetenschappelijke kennis rond vitamine B12, en diagnostiek en behandeling van een tekort. We starten daarom een onderzoek hoe het vóórkomen van B12 tekort onder de bevolking teruggebracht kan worden.

Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen, voor het goed functioneren van het zenuwstelsel, en het is nodig voor celdeling (de synthese van het DNA)[1]. Een tekort kan zich daardoor manifesteren in een breed scala aan klachten. Er is geen eenduidige test die B12 tekort met zekerheid kan aanwijzen of uitsluiten als oorzaak voor een tekort, aldus de NHG[2].

Vanuit patiëntenverenigingen zoals de Stichting B12 Tekort en het Britse PAS wordt aangedrongen op betere behandeling voor mensen met een mogelijk vitamine B12 tekort. De huidige behandeling schiet te vaak tekort.

Er is dus behoefte aan meer kennis,  zowel vanuit de medische praktijk als vanuit de mensen die met een tekort te maken krijgen zelf. 

Walter Schrader deed in samenwerking met het LUMC eerder onderzoek naar het vóórkomen van vitamine B12 tekort onder mensen met een vegetarisch of veganistisch dieet[5]. In een vervolg hierop wordt wetenschappelijk onderzoek gestart om diagnostiek en behandeling te kunnen verbeteren.

Hier vindt u de onderzoeksvragen van dit onderzoek:

hoofdvraag 1

Hoe kan er worden gezorgd dat vitamine B12 tekort onder de bevolking met name onder de risicogroepen wordt beperkt?

Diagnose en behandeling verloopt suboptimaal. Het duurt vaak lang voordat een tekort ontdekt wordt, diagnostische instrumenten zijn niet eenduidig. Daarnaast liggen er vragen over de meest effectieve behandeling.

deelvraag 1.1

Kan een vragenlijst bij de verschillende risicogroepen een onderscheidend effect hebben ten aanzien van het vinden van vitamine B12 tekort?

De mogelijke symptomen zijn divers en niet eenvoudig objectief te meten. Daarnaast is er geen overeenstemming over welke symptomen belangrijk zijn om mee te nemen in het diagnostisch proces. Is een vragenlijst valide middel voor diagnose?

 

deelvraag 1.2

Waaruit bestaan de gehanteerde diagnostische handelingen?

Hoe wordt een vitamine B12 tekort in de praktijk vastgesteld, en wordt daarbij de NHG richtlijn  gehanteerd?

deelvraag 1.3

Waaruit bestaan de gehanteerde therapeutische handelingen?

Welke behandeling wordt ingezet bij een vitamine B12 tekort? 

deelvraag 1.4

Hoe is de monitoring van het therapeutisch effect?

Hoe wordt er gevolgd wat het effect is van de ingezette behandeling?

mensen leggen de handen op elkaar

meedoen aan het onderzoek

ONDERZOEK VOOR MENSEN

DOOR MENSEN

B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

Partners

4medbox

4MedBox Copyright 2022

Meedoen aan het onderzoek

Meedoen aan het onderzoek

Een vitamine B12 tekort worden vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort.

Hoe werkt het?

Als deelnemer verzamelt u informatie volgens een vaste richtlijn. Onder andere vragen we u een vragenlijst in te vullen, en op een later moment de uitslag van B12 metingen die u via bijvoorbeeld uw huisarts heeft laten doen. Deze informatie kunt u delen met het onderzoek waar u aan deelneemt. Dit alles gaat via 4MedBox software. 

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen, met als hoofddoel het verminderen van het vóórkomen van B12 tekort. Is snellere opsporing mogelijk via een gerichte vragenlijst? Kan MMA meten bijdragen aan betere diagnose? 

 

Snellere opsporing met een gerichte vragenlijst?

Veel klachten die passen bij een B12 tekort worden omschreven als ‘vage klachten‘. Dat wil niet zeggen dat de klachten niet ernstig zijn, integendeel. Ze zijn alleen moeilijker te meten. Toch is er inmiddels veel ervaringsdeskundigheid, die toegepast kan worden in een vragenlijst. We willen onderzoeken of een dergelijke vragenlijst snellere ontdekking van een B12 tekort mogelijk maakt. 

Betere metingen met MMA?

De arts gaat nu nog vaak alleen uit van een bloedtest waarbij gekeken wordt naar serum-B12. Er zijn echter aanwijzingen dat MMA oftewel methylmalonzuur, gemeten in bloed of urine, een betrouwbaarder beeld geeft. Homocysteïne is ook een manier om B12 te testen. Dit onderzoek neemt verschillende tests mee, zodat wetenschappelijk onderbouwd kan worden welke test de voorkeur heeft.

 

Meldt u zich hier aan.

Lees graag eerst het contract door waar u mee akkoord gaat.

FAQ – Veelgestelde vragen

Lees alstublieft dit contract: Klik hier

Contract-In-A-Nutshell

U verstrekt uw naam, e-mailadres en tijdstip van registratie aan Coöperatie B12 4MedBox i.o. Het onderzoeksteam kan u dan benaderen voor de intake van het onderzoek. Coöperatie B12 4MedBox verzamelt geen andere gegevens over u en gebruikt deze gegevens alleen voor dit onderzoek.

  ONDERZOEK VOOR MENSEN

  DOOR MENSEN

  B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

  Partners

  4medbox

  4MedBox Copyright 2022

  Onderzoek

  Onderzoek

  De zorg rond vitamine B12 kan en moet beter, daarom starten we een onderzoek rond het ontstaan van tekorten. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort, behandeling, en de zorg over langere termijn.

  Onderzoek naar B12 en balans 

  Een vitamine B12 tekort wordt vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. We willen onderzoeken hoe dat beter kan. 

  Als deelnemer verzamelt u informatie volgens een vaste richtlijn. Het onderzoek bestaat uit verschillende delen, met als hoofddoel het verminderen van het vóórkomen van B12 tekort. 

  mensen leggen de handen op elkaar

  meedoen aan het onderzoek

  Opzet van het onderzoek

  B12 tekort kan ernstige klachten veroorzaken. Hoe kan de diagnose beter en sneller? Hoe verloopt de behandeling nu, van diagnose tot zorg op lange termijn? Onderzoek helpt deze vragen beantwoorden.

  De onderzoeksvragen zijn hier te vinden.  

   

   

  Citizen Science

  Citizen Science is onderzoek door mensen, voor mensen. Deelnemers verzamelen informatie, en kunnen op andere manieren bijdragen aan het onderzoek.

  De Citizen Science aanpak maakt een ‘bottom up’-aanpak mogelijk: welke kennis is nodig als je luistert naar degenen die met B12 tekort te maken hebben?

   

  Meldt u zich hier aan.

  Lees graag eerst het contract door waar u mee akkoord gaat.

  FAQ – Veelgestelde vragen

  Lees alstublieft dit contract: Klik hier

  Contract-In-A-Nutshell

  U verstrekt uw naam, e-mailadres en tijdstip van registratie aan Coöperatie B12 4MedBox i.o. Het onderzoeksteam kan u dan benaderen voor de intake van het onderzoek. Coöperatie B12 4MedBox verzamelt geen andere gegevens over u en gebruikt deze gegevens alleen voor dit onderzoek.

   ONDERZOEK VOOR MENSEN

   DOOR MENSEN

   B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

   Partners

   4medbox

   4MedBox Copyright 2022

   Wie zoeken we?

   Wie zoeken we?

   Wie kan meedoen met ons onderzoek? 

   Voor ons onderzoek is het belangrijk dat mensen mét, en mensen zonder B12 tekort meedoen. Dan kan er goed vergeleken worden wat een tekort doet, en wat nodig is voor een goede B12 balans.

   Tekorten kunnen om verschillende redenen ontstaan. Er kunnen medische oorzaken zijn zoals een opnameprobleem, medicatie kan opname hinderen, en soms kan een vegetarisch of veganistisch dieet bijdragen aan een tekort. We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen aan ons onderzoek. 

    

   In het bijzonder zoeken we:

   Mensen die een tekort (gehad) hebben.

   Heeft u nu een tekort, of in het verleden een B12 tekort gehad? Dan is uw deelname waardevol voor ons onderzoek. Het maakt niet uit of er al een oorzaak bekend is.

   Mensen zonder B12 tekort

   Heeft u geen vitamine B12 tekort? Uw deelname is waardevol om groepen met elkaar te kunnen vergelijken. In het bijzonder als u bijvoorbeeld een vegetarisch dieet volgt. 

   B12 tekort met een medische oorzaak

   Is er een medische oorzaak gevonden voor uw B12 tekort? Uw bijdrage is waardevol voor het onderzoek, ook als het tekort inmiddels is verholpen. 

   Medicatie die de opname van B12 hindert

   Gebruikt u medicatie die de opname van B12 bemoeilijkt? Uw deelname is waardevol. Het gaat om deze medicatie: 

   • Metformine (bij diabetes)
   • maagzuurremmers (Omeprazol, Pantazol, Nexium)
   • Para-aminosalicylzuur (bij tuberculose)
   • Neomycine (antibiotica )
   • Colchicine (tegen jicht)
   • Questran (cholesterolverlager)
   Maagoperatie zoals een Gastric Bypass

   Heeft u een maagverkleining? Dat kan B12 opname hinderen. Uw deelname aan het onderzoek is om die reden waardevol.

   Vegetarisch of veganistisch dieet

   Vitamine B12 zit in dierlijke producten. Een dieet met weinig vlees of andere dierlijke producten verhoogt daardoor de kans op een tekort. Er blijken grote individuele verschillen, wat één van de redenen is dat we u graag laten deelnemen aan ons onderzoek. Als u een tekort heeft, of juist als uw B12 waarde prima in orde is. 

   Meer weten over mogelijke oorzaken?

   Stichting B12 Tekort geeft uitgebreide informatie over mogelijke oorzaken van een B12 tekort. Lees meer op hun website.

   hexagon tiles with picto's, a hand pointing

   Meer weten over ons onderzoek?

   Een vitamine B12 tekort worden vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort.

   screenshot van blogpagina

   Bekijk onze blogpagina voor meer B12 nieuws

   Lees ons blog voor informatie over vitamine B12, updates over ons onderzoek, en B12 in het nieuws.

   ONDERZOEK VOOR MENSEN

   DOOR MENSEN

   B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

   Partners

   4medbox

   4MedBox Copyright 2022

   Citizen Science

   Citizen Science

   Citizen Science, wat is het?

   Citizen science of burgerwetenschap is wetenschap grotendeels uitgevoerd door burgers. Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers.

   Een bekend voorbeeld is de tuinvogeltelling, deelnemers tellen volgens de richtlijn van de Vogelbescherming welke vogels hun tuin bezocht hebben. Een voordeel van deze aanpak is dat je vrij eenvoudig veel informatie kunt verzamelen. Bovendien zijn de kosten laag. Dat betekent dat het makkelijker is om onderzoek te starten, ook als je weinig middelen hebt.

    

   Waarom Citizen Science?

   We kozen voor de Citizen Science aanpak om een aantal redenen. Het maakt een ‘bottom up’-aanpak mogelijk: welke kennis is nodig als je luistert naar degenen die met B12 tekort te maken hebben?

   Voor goed onderzoek is onder andere belangrijk dat je voldoende informatie verzamelt. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder het onderzoek. Citizen Science maakt dit mogelijk. Elke deelnemer verzamelt eigen informatie, en deelt deze met het onderzoek waar die aan deelneemt. 

   Tenslotte past werken mét degenen om wie het gaat het beste bij onze visie: de regie over eigen gezondheidsdata en welzijn hoort bij de persoon zelf, kennis is van ons samen. 

   ONDERZOEK VOOR MENSEN

   DOOR MENSEN

   B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

   Partners

   4medbox

   4MedBox Copyright 2022