Selecteer een pagina
Wie zoeken we?

Wie zoeken we?

Wie kan meedoen met ons onderzoek? 

Voor ons onderzoek is het belangrijk dat mensen mét, en mensen zonder B12 tekort meedoen. Dan kan er goed vergeleken worden wat een tekort doet, en wat nodig is voor een goede B12 balans.

Tekorten kunnen om verschillende redenen ontstaan. Er kunnen medische oorzaken zijn zoals een opnameprobleem, medicatie kan opname hinderen, en soms kan een vegetarisch of veganistisch dieet bijdragen aan een tekort. We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen aan ons onderzoek. 

 

In het bijzonder zoeken we:

Mensen die een tekort (gehad) hebben.

Heeft u nu een tekort, of in het verleden een B12 tekort gehad? Dan is uw deelname waardevol voor ons onderzoek. Het maakt niet uit of er al een oorzaak bekend is.

Mensen zonder B12 tekort

Heeft u geen vitamine B12 tekort? Uw deelname is waardevol om groepen met elkaar te kunnen vergelijken. In het bijzonder als u bijvoorbeeld een vegetarisch dieet volgt. 

B12 tekort met een medische oorzaak

Is er een medische oorzaak gevonden voor uw B12 tekort? Uw bijdrage is waardevol voor het onderzoek, ook als het tekort inmiddels is verholpen. 

Medicatie die de opname van B12 hindert

Gebruikt u medicatie die de opname van B12 bemoeilijkt? Uw deelname is waardevol. Het gaat om deze medicatie: 

  • Metformine (bij diabetes)
  • maagzuurremmers (Omeprazol, Pantazol, Nexium)
  • Para-aminosalicylzuur (bij tuberculose)
  • Neomycine (antibiotica )
  • Colchicine (tegen jicht)
  • Questran (cholesterolverlager)
Maagoperatie zoals een Gastric Bypass

Heeft u een maagverkleining? Dat kan B12 opname hinderen. Uw deelname aan het onderzoek is om die reden waardevol.

Vegetarisch of veganistisch dieet

Vitamine B12 zit in dierlijke producten. Een dieet met weinig vlees of andere dierlijke producten verhoogt daardoor de kans op een tekort. Er blijken grote individuele verschillen, wat één van de redenen is dat we u graag laten deelnemen aan ons onderzoek. Als u een tekort heeft, of juist als uw B12 waarde prima in orde is. 

Meer weten over mogelijke oorzaken?

Stichting B12 Tekort geeft uitgebreide informatie over mogelijke oorzaken van een B12 tekort. Lees meer op hun website.

hexagon tiles with picto's, a hand pointing

Meer weten over ons onderzoek?

Een vitamine B12 tekort worden vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort.

screenshot van blogpagina

Bekijk onze blogpagina voor meer B12 nieuws

Lees ons blog voor informatie over vitamine B12, updates over ons onderzoek, en B12 in het nieuws.

ONDERZOEK VOOR MENSEN

DOOR MENSEN

B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

Partners

4medbox

4MedBox Copyright 2021

B12: een vitale vitamine

B12: een vitale vitamine

Elke cel in het lichaam heeft B12 nodig om goed te functioneren. Een tekort ontstaat langzaam en kan verschillende oorzaken hebben. Er moet voldoende B12 worden opgenomen door het lichaam, en vervolgens moet het door de lichaamscellen gebruikt kunnen worden. Onderzoek hoe tekort kan ontstaan is hard nodig, zodat mensen sneller en beter geholpen kunnen worden.

De functie van vitamine B12

Vitamine B12 speelt een rol bij celdeling en de aanmaak van DNA. Het is nodig bij de aanmaak van rode bloedcellen, en  belangrijk voor een goede werking van het zenuwstelsel. 

cellen, computer image

de rol van B12

human body, model

metabolisme

Opname en metabolisme

Vitamine B12 bindt aan de eiwitten in voeding. In de maag wordt het door de zure omgeving en door enzymen losgemaakt van de eiwitten, en gekoppeld aan Intrinsic Factor zodat het in de dunne darm opgenomen kan worden.  

Medische oorzaken tekort

De verwerking van vitamine B12 door het lichaam gaat in een aantal stappen. Als er ergens een zwakke schakel is in dit proces, kan het zijn dat er een tekort ontstaat, ondanks voldoende inname. Het gaat dus niet alleen om hoeveel vitamine B12 je binnen krijgt, maar ook of je lichaam de vitamine goed kan opnemen en verwerken.

 

mensen leggen de handen op elkaar

meedoen aan het onderzoek

ONDERZOEK VOOR MENSEN

DOOR MENSEN

B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

Partners

4medbox

4MedBox Copyright 2021

Citizen Science

Citizen Science

Citizen Science, wat is het?

Citizen science of burgerwetenschap is wetenschap grotendeels uitgevoerd door burgers. Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers.

Een bekend voorbeeld is de tuinvogeltelling, deelnemers tellen volgens de richtlijn van de Vogelbescherming welke vogels hun tuin bezocht hebben. Een voordeel van deze aanpak is dat je vrij eenvoudig veel informatie kunt verzamelen. Bovendien zijn de kosten laag. Dat betekent dat het makkelijker is om onderzoek te starten, ook als je weinig middelen hebt.

 

Waarom Citizen Science?

We kozen voor de Citizen Science aanpak om een aantal redenen. Het maakt een ‘bottom up’-aanpak mogelijk: welke kennis is nodig als je luistert naar degenen die met B12 tekort te maken hebben?

Voor goed onderzoek is onder andere belangrijk dat je voldoende informatie verzamelt. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder het onderzoek. Citizen Science maakt dit mogelijk. Elke deelnemer verzamelt eigen informatie, en deelt deze met het onderzoek waar die aan deelneemt. 

Tenslotte past werken mét degenen om wie het gaat het beste bij onze visie: de regie over eigen gezondheidsdata en welzijn hoort bij de persoon zelf, kennis is van ons samen. 

ONDERZOEK VOOR MENSEN

DOOR MENSEN

B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

Partners

4medbox

4MedBox Copyright 2021