Selecteer een pagina
Citizen Science

Citizen Science

Citizen Science

Samen naar meer kennis

Wetenschap met & door burgers

Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers.

Voordeel:

    • Veel data
    • Lage kosten
    • Kennis van maatschappelijke waarde
    • Wetenschappelijke emancipatie

Voorbeelden

  • Tuinvogeltelling: Deelnemers tellen vogelsoorten in eigen tuin. Vogelbescherming

  • Watermonsters‘: Samen de waterkwaliteit van kleine wateren in kaart brengen. Natuur&Milieu

European Citizen Science Association

Onze visie is dat alle burgers in Europa gewaardeerd worden en kunnen emanciperen als actieve deelnemers in kennisontwikkeling en innovatie, en op die manier duurzame ontwikkeling ondersteunen. We willen Citizen Science vestigen als een erkende, gepromote en gefinancierde benadering, die wetenschappelijke geletterdheid voedt en de democratisering van wetenschap bevordert.

Sensor.Community

Deze community verzamelt metingen van luchtkwaliteit. De Verademing wil bijdragen door meters te installeren. Hoe meer meters hoe beter, een fijnmazig netwerk geeft een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit in de omgeving. Op de sensor.community website is een kaart te vinden met actuele metingen. 

 

Citizen Science

Citizen Science of burgerwetenschap is wetenschap grotendeels uitgevoerd door burgers. Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers. Een voordeel van deze aanpak is dat je vrij eenvoudig veel informatie kunt verzamelen. Bovendien zijn de kosten relatief laag. Dat betekent dat het makkelijker is om onderzoek te starten en informatie te verzamelen, niet uit financiële overwegingen maar omdat het belangrijke kennis oplevert.

Een bekend voorbeeld van Citizen Science is de tuinvogeltelling, deelnemers tellen volgens de richtlijn van de Vogelbescherming welke vogels hun tuin bezocht hebben. Natuur & Milieu organiseert sinds twee jaar het project ‘Watermonsters‘: samen de waterkwaliteit van kleinere wateren van Nederland in kaart brengen. Universiteit Leiden heeft een heus Citizen Science Lab, waar verschillende projecten lopen.

Onze visie is dat alle burgers in Europa gewaardeerd worden en kunnen emanciperen als actieve deelnemers in kennisontwikkeling en innovatie, en op die manier duurzame ontwikkeling ondersteunen. We willen Citizen Science vestigen als een erkende, gepromote en gefinancierde benadering, die wetenschappelijke geletterdheid voedt en de democratisering van wetenschap bevordert. – European Citizen Science Association

Er zijn verschillende Europese organisaties die zich inzetten voor Citizen Science. ECDC, de European Citizen Science Association, staat voor emancipatie van burgers als actieve deelnemers in kennisontwikkeling, en wil Citizen Science vestigen als erkende wetenschappelijke benadering. Eu-Citizen.Science is een ander platform waar projecten, hulpmiddelen en trainingen te vinden zijn.

Luchtkwaliteit houdt zich bij uitstek niet aan landsgrenzen. Daarom heeft De Verademing ervoor gekozen samenwerking te zoeken met Sensor.Community. Dit initiatief is begonnen in Duitsland als ‘Luftdaten’, maar is nu internationaal actief. Op dit moment werken we aan het aansluiten van luchtmeters in Leiden. Data verzameld door vrijwilligers blijkt ook interessant voor gevestigde instituten, zo maakt het RIVM gebruik van de verzamelde informatie. 

birds sitting in a row
boom in herfstkleuren

De Verademing

Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

4medbox
logo remedi

4MedBox Copyright 2021

Tiny Forest: de principes

Tiny Forest: de principes

de principes van een

Tiny Forest

Tiny Forest

Voedselbossen volgens het ‘Tiny Forest‘-principe zijn goed voor mens en milieu. Goed ontworpen voedselbossen vormen ecosystemen, waarin bomen en struiken elk jaar nieuw hout en bladeren leveren. Zo ontstaat een een gezonde, vruchtbare bodem die geschikt is voor kleinschalige tuinbouw. 

Milieu

Een voedselbos zorgt voor grotere biodiversiteit, betere waterhuishouding en schonere lucht. Bomen vangen CO2 weg uit de lucht en gaan zo opwarming van de aarde tegen.

Bosbeheer

Een tiny Forest is een compact en snelgroeiend bos, met inheemse bomen en plantensoorten. Het is gebaseerd op een gevestigde methode van bosbeheer die in de jaren ’70 van de vorige eeuw is ontwikkeld door Dr. Akira Miyawaki.

Mens en natuur

Beplanting, onderhoud, en toezicht gebeurt in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen. De bossen versterken de band tussen mens en natuur, en creëren bewustzijn rond klimaatverandering.

Meten van effect

Er wordt data verzameld van milieu en sociale effecten van elk bos. Dat helpt om een goed beeld te krijgen van de voordelen van deze bossen, de ontwikkeling in de loop van de tijd, en ook hoe een bos vergelijkt met andere Tiny Forests.

Bio-bos Matilo

Pluk de dag, plant de toekomst

De principes van een

‘Tiny Forest’

Voedselbossen volgens het ‘Tiny Forest‘-principe zijn goed voor mens en milieu. Goed ontworpen voedselbossen vormen ecosystemen, waarin bomen en struiken elk jaar nieuw hout en bladeren leveren. Zo ontstaat een een gezonde, vruchtbare bodem die geschikt is voor kleinschalige tuinbouw.

Een voedselbos zorgt voor grotere biodiversiteit, betere waterhuishouding en schonere lucht. Bomen vangen CO2 weg uit de lucht en gaan zo opwarming van de aarde tegen.

Een tiny Forest is een compact en snelgroeiend bos, met inheemse bomen en plantensoorten. Het is gebaseerd op een gevestigde methode van bosbeheer die in de jaren ’70 van de vorige eeuw is ontwikkeld door Dr. Akira Miyawaki.

Beplanting, onderhoud, en toezicht gebeurt in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen. De bossen versterken de band tussen mens en natuur, en creëren bewustzijn rond klimaatverandering.

Er wordt data verzameld van milieu en sociale effecten van elk bos. Dat helpt om een goed beeld te krijgen van de voordelen van deze bossen, de ontwikkeling in de loop van de tijd, en ook hoe een bos vergelijkt met andere Tiny Forests.

boom in herfstkleuren

De Verademing

Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

4medbox
logo remedi

4MedBox Copyright 2021