Dossier ‘Voedselbos’

Dossier ‘Voedselbos’

Dossier voedselbos: Matilo

Op de website van Wijkvereniging Matilo zijn regelmatig verslagen te vinden van de aanleg van De Hof van Matilo, het voedselbos dat wordt aangelegd op initiatief vanWalter Schrader: Leidenaar van het Jaar en grondlegger van De Verademing. Volg het dossier hier.

Meedoen? Je bent elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 van harte welkom op De Hof van Matilo,

Besjeslaan
2314 Leiden

Plan je route

Doe mee!

Ben je enthousiast geworden? We kunnen je hulp goed gebruiken. Meld je hier aan als je interesse hebt!

  boom in herfstkleuren

  De Verademing

  Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

  4medbox
  logo remedi

  4MedBox Copyright 2022

  Informatiebijeenkomst Matilo: een verslag

  Informatiebijeenkomst Matilo: een verslag

  Informatiebijeenkomst Voedselbos Matilo

  een verslag door Walter Schrader

  De dagen voorafgaande aan de informatieavond is er flink geflyerd, zijn vele buurtgenoten persoonlijk benaderd en verscheen er in de digitale wijkkrant en de sociale media een oproep om te reageren op het plan en het concrete ontwerp van het Voedselbos in de wijk Roomburg. Hierop zijn ruim 130 reacties gekomen, zonder uitzondering positief en er waren meteen ook een aantal aanmeldingen. Voor de informatieavond waren er geen bezwaren maar wel 2 kanttekeningen. Een buurtgenoot zei dat men daar dan de hond niet meer kon uitlaten zonder de poep op te ruimen en voorspelde dat mensen dat uit gewoonte zouden blijven doen. Hij twijfelde eraan dat die gewoonte zou veranderen. Meerdere buurtgenoten voorspelden vernielingen en overlast van hangjongeren die ook hun troep niet zouden opruimen, vuur zouden stoken en tot laat geluidsoverlast zouden geven. Dit is voor deze omgeving een veelgehoorde klacht.

  De informatieverstrekking was blijkbaar effectief want meer dan veertig geïnteresseerden hebben de avond bezocht. Er werd nogmaals naar bezwaar gevraagd en bij handopsteken werd duidelijk dat iedereen met het initiatief en het plan instemde. Dit is door de vertegenwoordiger van de Gemeente Leiden die op de avond aanwezig was geconstateerd. Er waren interessante sprekers van o.a. van de Ontwerpacademie die met het aanbod van stageplaatsen en ontwerpen voor meer voedselbossen en ecologische tuinen tegemoet zal proberen te komen aan de behoefte aan werkperspectief voor jongeren. Vrijwilligers van een ander al bestaand voedselbos (de Okkerheide) in de Merenwijk gaven een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en de invloed op de buurt.

  Er is op verzoek vanuit de zaal een voortvarend begin gemaakt. Afgesproken werd dat iedere zaterdag van 10 tot 12 aan het voedselbos zal worden gewerkt. Meer dan 20 vrijwilligers hebben zich voor verschillende functies of als geïnteresseerden aangemeld. Deze mensen zullen door middel van een Nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden. Over de hondenuitlaat zal met de Gemeente worden gesproken over een aanvullende mogelijkheid de uitwerpselen op te ruimen.

  Doe mee!

  Ben je enthousiast geworden? We kunnen je hulp goed gebruiken. Meld je hier aan als je interesse hebt!

   boom in herfstkleuren

   De Verademing

   Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

   4medbox
   logo remedi

   4MedBox Copyright 2022

   Voedselbos Matilo: de plannen krijgen vorm

   Voedselbos Matilo: de plannen krijgen vorm

   Voedselbos: het ontwerp krijgt vorm

   Bert Stemerding maakte een ontwerp gebaseerd op de oude kloostertuinen: zelfvoorzienend, en met een educatieve functie.

   Fruitbomen

   Op het terrein staan oude fruitbomen. Deze blijven behouden, want een boom is in balans met de omgeving. Jonge aanplant kan dat nooit vervangen, het is complementair aan de waardevolle ‘rijpere’ bomen.

   Een vruchtbare bodem

   Planten en insekten hebben een gezonde bodem nodig. De takken en bladeren van de beplanting voeden het bodemleven, en de bodem kan zo weer de planten voeden.

   Balans

   De beplanting in voedselbos Matilo is met zorg uitgekozen. De planten zijn inheems, ze passen bij type bodem, zijn aantrekkelijk voor bijen, en natuurlijk zijn ze eetbaar. Balans is key, plant, dier en omgeving staat met elkaar in verbinding.

   Doe mee!

   Vind je het leuk om zelf de handen uit de mouwen te steken? Geweldig! Je kan je opgeven als vrijwilliger, je bent ontzettend welkom in voedselbos Matilo, Leiden.

   Voedselbos Matilo krijgt vorm

   Het ontwerp van voedselbos Matilo krijgt vorm! Bert Stemerding maakte dit ontwerp gebaseerd op de oude kloostertuinen: zelfvoorzienend, en met een educatieve functie. De oude fruitbomen blijven bewaard, deze zijn zeer waardevol voor de gezondheid van het voedselbos. Nieuwe aanplant kan dit niet vervangen, oud en jong vullen elkaar aan.

   Goed ontworpen voedselbossen vormen ecosystemen, waarin bomen en struiken elk jaar nieuw hout en bladeren leveren. Zo ontstaat een een gezonde, vruchtbare bodem die geschikt is voor kleinschalige tuinbouw.

   De beplanting bestaat uit inheemse soorten die goed passen bij de bodemsoort. Ze zijn ook uitgekozen op hun aantrekkelijkheid voor bijen, en natuurlijk zijn ze eetbaar!

    

   Doe mee!

   Ben je enthousiast geworden? We kunnen je hulp goed gebruiken. Meld je hier aan als je interesse hebt!

    boom in herfstkleuren

    De Verademing

    Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

    4medbox
    logo remedi

    4MedBox Copyright 2022

    Voedselbos Matilo: Walter vertelt (video)

    Voedselbos Matilo: Walter vertelt (video)

    Voedselbos Matilo, Walter vertelt

    “We moeten zelf de handen aan de ploeg slaan”

    Walter vertelt over de aanleg het voedselbos dat hier komt. Van de loten wordt een houtwal gemaakt, door zoveel mogelijk natuurlijk materiaal gebruiken is er meteen ook weer voeding voor de bomen zelf. Bovendien is het goed voor de biodiversiteit. “Kijk we kunnen daar veel over praten, maar we zullen zelf de handen aan de ploeg moeten slaan.”

     

     

     

    Een transcript is nog niet beschikbaar, waarvoor onze excuses. 
    boom in herfstkleuren

    De Verademing

    Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

    4medbox
    logo remedi

    4MedBox Copyright 2022

    Citizen Science

    Citizen Science

    Citizen Science

    Samen naar meer kennis

    Wetenschap met & door burgers

    Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers.

    Voordeel:

     • Veel data
     • Lage kosten
     • Kennis van maatschappelijke waarde
     • Wetenschappelijke emancipatie

    Voorbeelden

    • Tuinvogeltelling: Deelnemers tellen vogelsoorten in eigen tuin. Vogelbescherming

    • Watermonsters‘: Samen de waterkwaliteit van kleine wateren in kaart brengen. Natuur&Milieu

    European Citizen Science Association

    Onze visie is dat alle burgers in Europa gewaardeerd worden en kunnen emanciperen als actieve deelnemers in kennisontwikkeling en innovatie, en op die manier duurzame ontwikkeling ondersteunen. We willen Citizen Science vestigen als een erkende, gepromote en gefinancierde benadering, die wetenschappelijke geletterdheid voedt en de democratisering van wetenschap bevordert.

    Sensor.Community

    Deze community verzamelt metingen van luchtkwaliteit. De Verademing wil bijdragen door meters te installeren. Hoe meer meters hoe beter, een fijnmazig netwerk geeft een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit in de omgeving. Op de sensor.community website is een kaart te vinden met actuele metingen. 

     

    Citizen Science

    Citizen Science of burgerwetenschap is wetenschap grotendeels uitgevoerd door burgers. Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers. Een voordeel van deze aanpak is dat je vrij eenvoudig veel informatie kunt verzamelen. Bovendien zijn de kosten relatief laag. Dat betekent dat het makkelijker is om onderzoek te starten en informatie te verzamelen, niet uit financiële overwegingen maar omdat het belangrijke kennis oplevert.

    Een bekend voorbeeld van Citizen Science is de tuinvogeltelling, deelnemers tellen volgens de richtlijn van de Vogelbescherming welke vogels hun tuin bezocht hebben. Natuur & Milieu organiseert sinds twee jaar het project ‘Watermonsters‘: samen de waterkwaliteit van kleinere wateren van Nederland in kaart brengen. Universiteit Leiden heeft een heus Citizen Science Lab, waar verschillende projecten lopen.

    Onze visie is dat alle burgers in Europa gewaardeerd worden en kunnen emanciperen als actieve deelnemers in kennisontwikkeling en innovatie, en op die manier duurzame ontwikkeling ondersteunen. We willen Citizen Science vestigen als een erkende, gepromote en gefinancierde benadering, die wetenschappelijke geletterdheid voedt en de democratisering van wetenschap bevordert. – European Citizen Science Association

    Er zijn verschillende Europese organisaties die zich inzetten voor Citizen Science. ECDC, de European Citizen Science Association, staat voor emancipatie van burgers als actieve deelnemers in kennisontwikkeling, en wil Citizen Science vestigen als erkende wetenschappelijke benadering. Eu-Citizen.Science is een ander platform waar projecten, hulpmiddelen en trainingen te vinden zijn.

    Luchtkwaliteit houdt zich bij uitstek niet aan landsgrenzen. Daarom heeft De Verademing ervoor gekozen samenwerking te zoeken met Sensor.Community. Dit initiatief is begonnen in Duitsland als ‘Luftdaten’, maar is nu internationaal actief. Op dit moment werken we aan het aansluiten van luchtmeters in Leiden. Data verzameld door vrijwilligers blijkt ook interessant voor gevestigde instituten, zo maakt het RIVM gebruik van de verzamelde informatie. 

    birds sitting in a row
    boom in herfstkleuren

    De Verademing

    Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

    4medbox
    logo remedi

    4MedBox Copyright 2022

    Tiny Forest: de principes

    Tiny Forest: de principes

    de principes van een

    Tiny Forest

    Tiny Forest

    Voedselbossen volgens het ‘Tiny Forest‘-principe zijn goed voor mens en milieu. Goed ontworpen voedselbossen vormen ecosystemen, waarin bomen en struiken elk jaar nieuw hout en bladeren leveren. Zo ontstaat een een gezonde, vruchtbare bodem die geschikt is voor kleinschalige tuinbouw. 

    Milieu

    Een voedselbos zorgt voor grotere biodiversiteit, betere waterhuishouding en schonere lucht. Bomen vangen CO2 weg uit de lucht en gaan zo opwarming van de aarde tegen.

    Bosbeheer

    Een tiny Forest is een compact en snelgroeiend bos, met inheemse bomen en plantensoorten. Het is gebaseerd op een gevestigde methode van bosbeheer die in de jaren ’70 van de vorige eeuw is ontwikkeld door Dr. Akira Miyawaki.

    Mens en natuur

    Beplanting, onderhoud, en toezicht gebeurt in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen. De bossen versterken de band tussen mens en natuur, en creëren bewustzijn rond klimaatverandering.

    Meten van effect

    Er wordt data verzameld van milieu en sociale effecten van elk bos. Dat helpt om een goed beeld te krijgen van de voordelen van deze bossen, de ontwikkeling in de loop van de tijd, en ook hoe een bos vergelijkt met andere Tiny Forests.

    Bio-bos Matilo

    Pluk de dag, plant de toekomst

    De principes van een

    ‘Tiny Forest’

    Voedselbossen volgens het ‘Tiny Forest‘-principe zijn goed voor mens en milieu. Goed ontworpen voedselbossen vormen ecosystemen, waarin bomen en struiken elk jaar nieuw hout en bladeren leveren. Zo ontstaat een een gezonde, vruchtbare bodem die geschikt is voor kleinschalige tuinbouw.

    Een voedselbos zorgt voor grotere biodiversiteit, betere waterhuishouding en schonere lucht. Bomen vangen CO2 weg uit de lucht en gaan zo opwarming van de aarde tegen.

    Een tiny Forest is een compact en snelgroeiend bos, met inheemse bomen en plantensoorten. Het is gebaseerd op een gevestigde methode van bosbeheer die in de jaren ’70 van de vorige eeuw is ontwikkeld door Dr. Akira Miyawaki.

    Beplanting, onderhoud, en toezicht gebeurt in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen. De bossen versterken de band tussen mens en natuur, en creëren bewustzijn rond klimaatverandering.

    Er wordt data verzameld van milieu en sociale effecten van elk bos. Dat helpt om een goed beeld te krijgen van de voordelen van deze bossen, de ontwikkeling in de loop van de tijd, en ook hoe een bos vergelijkt met andere Tiny Forests.

    boom in herfstkleuren

    De Verademing

    Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

    4medbox
    logo remedi

    4MedBox Copyright 2022