Selecteer een pagina

4MedBox: De gedachtegang

Oorsprong

Onze oorsprong ligt in de wereld van de bio-informatica, het bio-informatica veld is meestal een academisch veld waar je de fundamenten van de biologie en (moderne) geneeskunde helpt te begrijpen. Hoewel dit een uiterst interessant vakgebied is, zochten wij naar manieren om een maatschappelijke impact te maken omdat wij het toegevoegde voordeel voor het individu misten.

Het gemis bij de Medische Professional

Als bioinformatici hebben wij ons altijd beziggehouden met het analyseren en begrijpen van de aard van biologie en geneeskunde door middel van datawetenschappen. Toen wij met medische professionals spraken over de manier waarop bio-informatica zou kunnen helpen bij het identificeren van ziekten, begonnen wij te discussiƫren over de manier waarop de medische professional de benodigde medische informatie krijgt en hoe deze beslist over de volgende stappen. In deze discussies werd duidelijk dat de medische professional veel informatie mist om een weloverwogen beslissing te nemen.

Het is bekend dat bepaalde medicatie niet werkt bij mensen met bepaalde genetische verschillen, maar genetische gegevens worden meestal niet gebruikt omdat ze geen toegang hebben tot de gegevens en eerder kiezen voor een algemeen medicijn waarvan bekend is dat het werkt bij een brede groep aan mensen. Mocht de persoon toch zelf de gegevens hebben, beschikt de medische professional meestal niet niet over de juiste vaardigheden of instrumenten om de informatie te gebruiken.

Wanneer we kijken naar de informatie-instrumenten die de medische professional kan gebruiken, is het meestal een gesloten systeem. Dat wil zeggen dat het alleen toegang heeft tot gegevens die actief in het systeem zijn geplaatst door een gebruiker (een medische professional in een instituut of praktijk) of een beheerder. Er kan geen informatie van buitenaf worden toegevoegd of opgevraagd, en er kan geen directe interactie plaatsvinden met andere medische professionals over een bepaalde ziekte of een bepaald individu. Het systeem wil vooral dat de medische professional gegevens administreert, zodat terugbetaling kan plaatsvinden.
Het faciliteert de medische professional niet in zijn besluitvormingsproces. Hoewel deze verschillende systemen in het verleden hebben gewerkt, vergemakkelijkt het niet de nieuwe manier van werken waarbij men zoveel mogelijk informatie nodig heeft om de juiste medische stappen te kunnen nemen.

Gemis bij het individu

Anderzijds heeft het individu geen idee welke medische informatie er over het individu bestaat en kan deze niet gemakkelijk overstappen van de ene medische professional naar de andere in hetzelfde gebied, in hetzelfde land of in een ander land.

Dit is vooral te wijten aan de verschillende soorten gegevens die in verschillende systemen zijn opgeslagen en de onwil van de softwareleveranciers om open gegevensnormen te hanteren en/of hun systemen open te stellen voor machine-to-machine communicatie. Dit belemmert tevens de toevoeging van extra gegevens door het individu via bijvoorbeeld medische/fitness IoT-apparaten, die – mits naar behoren gevalideerd – vitale informatie over de gezondheid, het welzijn en de mogelijke oorsprong van ziekten van het individu zouden kunnen toevoegen.

De 4MedBox

Het idee achter de 4MedBox is om het welzijn en de gezondheid van het individu te bevorderen door een systeem te bieden waarin alle soorten medische professionals kunnen samenwerken met het individu, terwijl het individu de controle heeft over de eigen gegevens. Op deze manier kan het individu gegevens toevoegen, of toestemming geven voor het toevoegen of analyseren van gegevens door anderen. Daarnaast kan het individu kiezen waar de gegevens worden opgeslagen, wat de keuzevrijheid voor en het vrije verkeer van het individu verder bevordert.


Bijvoorbeeld:
De huisarts van een individu kan de gezondheidsinformatie bekijken en een prognose (analyse) maken, zonder dat het individu een afspraak hoeft te maken en fysiek naar de huisarts hoeft te komen. Als de huisarts extra informatie nodig heeft, kan deze via het systeem een andere medische professional, zoals een collega-huisarts of een secundaire zorgverlener, vragen en – nadat de betrokkene toestemming heeft gegeven – kan de andere medische professional helpen bij de interpretatie van de gegevens (en alleen de gegevens die op dat moment nodig zijn).

Dit is nuttig tijdens pandemieĆ«n – zoals de CoViD-19-pandemie – maar ook wanneer in het buitenland wordt gewerkt, tijdens vakanties, of op plaatsen waar een gebrek aan medische professionals is.

4MedBox Copyright 2021