Informatiebijeenkomst Voedselbos Matilo

een verslag door Walter Schrader

De dagen voorafgaande aan de informatieavond is er flink geflyerd, zijn vele buurtgenoten persoonlijk benaderd en verscheen er in de digitale wijkkrant en de sociale media een oproep om te reageren op het plan en het concrete ontwerp van het Voedselbos in de wijk Roomburg. Hierop zijn ruim 130 reacties gekomen, zonder uitzondering positief en er waren meteen ook een aantal aanmeldingen. Voor de informatieavond waren er geen bezwaren maar wel 2 kanttekeningen. Een buurtgenoot zei dat men daar dan de hond niet meer kon uitlaten zonder de poep op te ruimen en voorspelde dat mensen dat uit gewoonte zouden blijven doen. Hij twijfelde eraan dat die gewoonte zou veranderen. Meerdere buurtgenoten voorspelden vernielingen en overlast van hangjongeren die ook hun troep niet zouden opruimen, vuur zouden stoken en tot laat geluidsoverlast zouden geven. Dit is voor deze omgeving een veelgehoorde klacht.

De informatieverstrekking was blijkbaar effectief want meer dan veertig geïnteresseerden hebben de avond bezocht. Er werd nogmaals naar bezwaar gevraagd en bij handopsteken werd duidelijk dat iedereen met het initiatief en het plan instemde. Dit is door de vertegenwoordiger van de Gemeente Leiden die op de avond aanwezig was geconstateerd. Er waren interessante sprekers van o.a. van de Ontwerpacademie die met het aanbod van stageplaatsen en ontwerpen voor meer voedselbossen en ecologische tuinen tegemoet zal proberen te komen aan de behoefte aan werkperspectief voor jongeren. Vrijwilligers van een ander al bestaand voedselbos (de Okkerheide) in de Merenwijk gaven een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en de invloed op de buurt.

Er is op verzoek vanuit de zaal een voortvarend begin gemaakt. Afgesproken werd dat iedere zaterdag van 10 tot 12 aan het voedselbos zal worden gewerkt. Meer dan 20 vrijwilligers hebben zich voor verschillende functies of als geïnteresseerden aangemeld. Deze mensen zullen door middel van een Nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden. Over de hondenuitlaat zal met de Gemeente worden gesproken over een aanvullende mogelijkheid de uitwerpselen op te ruimen.

Doe mee!

Ben je enthousiast geworden? We kunnen je hulp goed gebruiken. Meld je hier aan als je interesse hebt!

  boom in herfstkleuren

  De Verademing

  Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

  4medbox
  logo remedi

  4MedBox Copyright 2022