Selecteer een pagina
Vage klachten vragen om scherpere blik

Vage klachten vragen om scherpere blik

Vage klachten klinken niet ernstig. Op de tanden bijten, en dóór. Maar ‘vaag’ betekent niet dat de klachten niet ernstig zijn, het wil zeggen dat ze lastig te meten zijn.

Vermoeidheid bijvoorbeeld kan je leven flink negatief beïnvloeden. Maar het is lastiger te meten dan koorts, en dus lastiger objectief te maken. Het kan ook nog eens verschillende oorzaken hebben. Dat maakt het moeilijker voor artsen om op basis van die klacht alleen een juiste diagnose te stellen.

Helaas betekent het ook dat dit type klachten soms minder serieus genomen wordt. Vage klachten waar met de standaard testen geen oorzaak voor wordt gevonden, worden regelmatig onder ‘psychosomatisch’ geschaard. B12 tekort is hierop geen uitzondering, mede doordat de grenswaarde voor een tekort regelmatig ter discussie staat.

Uit een enquête van Stichting B12 Tekort blijkt dat de meest voorkomende klachten bij B12 tekort zijn:  “(extreme) vermoeidheid, concentratieproblemen (‘wattenhoofd’), niet op woorden kunnen komen en verspreken, geïrriteerdheid en prikkelbaarheid, spierzwakte en spierpijnen, geheugenproblemen, het koud hebben en tintelingen”. Van die klachten zijn tintelingen het meest typerend voor B12 tekort, een andere oorzaak is minder waarschijnlijk. De andere symptomen komen ook bij andere ziektebeelden vaker voor. 

De NHG stelt: “Er is vooral veel discussie over de vraag of een lage vitamine-B12-spiegel geassocieerd zou kunnen zijn met atypische klachten zoals duizeligheid, vermoeidheid en vermindering van het geheugen of concentratievermogen. Overtuigend bewijs daarvoor ontbreekt echter.”

Er is dus een gat tussen ervaring van patiënten, die lijden onder hun klachten; en de richtlijnen, die de NHG wil baseren op algemeen toepasbaar wetenschappelijk bewijs.

Als een symptoom niet makkelijk meetbaar of verklaarbaar is, is het nodig om scherper te kijken. Er is meer wetenschappelijke kennis nodig om tot een goed onderbouwde diagnostiek en behandeling te komen. Zodat ook ‘vage’ klachten sneller verholpen kunnen worden.

 

 

B12.4MedBox is een platform dat ruimte biedt aan mensen om verschillende inzichten te delen, en wil gezamenlijk meer kennis ontwikkelen door onderzoek.

ONDERZOEK VOOR MENSEN

DOOR MENSEN

B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

Partners

4medbox

Citizen Science

Citizen Science

Citizen Science, wat is het?

Citizen science of burgerwetenschap is wetenschap grotendeels uitgevoerd door burgers. Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers.

Een bekend voorbeeld is de tuinvogeltelling, deelnemers tellen volgens de richtlijn van de Vogelbescherming welke vogels hun tuin bezocht hebben. Een voordeel van deze aanpak is dat je vrij eenvoudig veel informatie kunt verzamelen. Bovendien zijn de kosten laag. Dat betekent dat het makkelijker is om onderzoek te starten, ook als je weinig middelen hebt.

 

Waarom Citizen Science?

We kozen voor de Citizen Science aanpak om een aantal redenen. Het maakt een ‘bottom up’-aanpak mogelijk: welke kennis is nodig als je luistert naar degenen die met B12 tekort te maken hebben?

Voor goed onderzoek is onder andere belangrijk dat je voldoende informatie verzamelt. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder het onderzoek. Citizen Science maakt dit mogelijk. Elke deelnemer verzamelt eigen informatie, en deelt deze met het onderzoek waar die aan deelneemt. 

Tenslotte past werken mét degenen om wie het gaat het beste bij onze visie: de regie over eigen gezondheidsdata en welzijn hoort bij de persoon zelf, kennis is van ons samen. 

ONDERZOEK VOOR MENSEN

DOOR MENSEN

B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

Partners

4medbox

4MedBox Copyright 2019