Meedoen aan het onderzoek

Meedoen aan het onderzoek

Een vitamine B12 tekort worden vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort.

Hoe werkt het?

Als deelnemer verzamelt u informatie volgens een vaste richtlijn. Onder andere vragen we u een vragenlijst in te vullen, en op een later moment de uitslag van B12 metingen die u via bijvoorbeeld uw huisarts heeft laten doen. Deze informatie kunt u delen met het onderzoek waar u aan deelneemt. Dit alles gaat via 4MedBox software. 

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen, met als hoofddoel het verminderen van het vóórkomen van B12 tekort. Is snellere opsporing mogelijk via een gerichte vragenlijst? Kan MMA meten bijdragen aan betere diagnose? 

 

Snellere opsporing met een gerichte vragenlijst?

Veel klachten die passen bij een B12 tekort worden omschreven als ‘vage klachten‘. Dat wil niet zeggen dat de klachten niet ernstig zijn, integendeel. Ze zijn alleen moeilijker te meten. Toch is er inmiddels veel ervaringsdeskundigheid, die toegepast kan worden in een vragenlijst. We willen onderzoeken of een dergelijke vragenlijst snellere ontdekking van een B12 tekort mogelijk maakt. 

Betere metingen met MMA?

De arts gaat nu nog vaak alleen uit van een bloedtest waarbij gekeken wordt naar serum-B12. Er zijn echter aanwijzingen dat MMA oftewel methylmalonzuur, gemeten in bloed of urine, een betrouwbaarder beeld geeft. Homocysteïne is ook een manier om B12 te testen. Dit onderzoek neemt verschillende tests mee, zodat wetenschappelijk onderbouwd kan worden welke test de voorkeur heeft.

 

Meldt u zich hier aan.

Lees graag eerst het contract door waar u mee akkoord gaat.

FAQ – Veelgestelde vragen

Lees alstublieft dit contract: Klik hier

Contract-In-A-Nutshell

U verstrekt uw naam, e-mailadres en tijdstip van registratie aan Coöperatie B12 4MedBox i.o. Het onderzoeksteam kan u dan benaderen voor de intake van het onderzoek. Coöperatie B12 4MedBox verzamelt geen andere gegevens over u en gebruikt deze gegevens alleen voor dit onderzoek.

  ONDERZOEK VOOR MENSEN

  DOOR MENSEN

  B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

  Partners

  4medbox

  4MedBox Copyright 2022