bio-bos

Aan de rand van Leiden ligt park Matilo. Zes oude fruitbomen op dit terrein zullen het hart vormen van het voedselbos dat hier komt. Bert Stemerdink ontwierp BIO-bos vanuit de ‘Tiny Forest’ uitgangspunten. Met dit initiatief komen zorg voor de omgeving, elkaar, en onze gezondheid, samen.

Voedselbossen volgens het ‘Tiny Forest‘-principe zijn goed voor mens en milieu. Goed ontworpen voedselbossen vormen ecosystemen, waarin bomen en struiken elk jaar nieuw hout en bladeren leveren. Zo ontstaat een een gezonde, vruchtbare bodem die geschikt is voor kleinschalige tuinbouw. Bert Stemerdink ontwerpt het BIO-bos volgens biologische principes. Zes oude fruitbomen zullen het hart vormen van BIO-bos, de beplanting is zorgvuldig gekozen op basis van bodem en omgeving. Een voedselbos zorgt voor grotere biodiversiteit, betere waterhuishouding en schonere lucht. Bomen vangen CO2 weg uit de lucht en gaan zo opwarming van de aarde tegen.

Pluk de dag, plant de toekomst!

BIO-bos wil een plek worden waar vrienden en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten, onder de schaduw van de oude fruitbomen. Een voedselbos is een ontzettend leuke manier om samen met voeding en natuur bezig te zijn. De productie van voedsel is steeds verder van de consument af komen te staan, dit is een kans om weer met de handen in de aarde te ervaren waar het eten op je bord vandaan komt. Dit draagt bij aan een gezonder eetpatroon. De opbrengsten komen direct ten goede aan vrijwilligers en de buurt.

Het onderhoud gebeurt door de gemeenschap, bij project BIO-bos wordt bovendien de hulp ingeschakeld van tuinlieden met een beperking, via Gemiva-SVG. BIO-bos zal ook een educatieve rol vervullen door bijvoorbeeld schoolklassen uit te nodigen voor een excursie. De effecten op de omgeving zullen over langere tijd vastgelegd worden. Zo zullen er luchtkwaliteit meters in de omgeving komen te hangen, die aangesloten worden bij een internationaal netwerk. Sensor Community maakt de metingen van sensoren die aangesloten zijn vrij toegankelijk voor personen en organisaties. Bijvoorbeeld het RIVM maakt mede gebruik van de metingen. We zullen zowel gebruik maken van het netwerk, als bijdragen aan de community door het toevoegen van eigen luchtkwaliteit meters.

Het voedselbos zal onderdeel zijn van Matilo park. Matilo park ligt aan de rand van Leiden. Het is een locatie met een rijke geschiedenis. Aan het begin van onze jaartelling hebben de Romeinen hier een fort gebouwd. Er zijn veel archeologische vondsten gedaan die ten toon gesteld worden in het Museum van Oudheden in Leiden. De aanleg gebeurt in opdracht van Walter Schrader, via De Verademing en Stichting Remedi. Een subsidie van Zorg en Zekerheid maakt de aanleg mogelijk.

De principes van een

‘Tiny Forest’

Bosbeheer

Een tiny Forest is een compact en snelgroeiend bos, met inheemse bomen en plantensoorten. Het is gebaseerd op een gevestigde methode van bosbeheer die in de jaren ’70 van de vorige eeuw is ontwikkeld door Dr. Akira Miyawaki.

Mens en natuur

Beplanting, onderhoud, en toezicht gebeurt in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen. De bossen versterken de band tussen mens en natuur, en creëren bewustzijn rond klimaatverandering.

U

Meten van effect

Er wordt data verzameld van milieu en sociale effecten van elk bos. Dat helpt om een goed beeld te krijgen van de voordelen van deze bossen, de ontwikkeling in de loop van de tijd, en ook hoe een bos vergelijkt met andere Tiny Forests.

Ontwerp van Bert Stemerdink

Zes oude fruitbomen zullen het hart vormen van BIO-bos. Het ontwerp houdt volgens biologische principes rekening met de grond en de omgeving van het voedselbos. Het plan is te downloaden via zijn website Natuurlijk Bert.

Meten is weten

De invloed op de luchtkwaliteit gaan we meten met luchtkwaliteit meters die aan het Sensor Community netwerk worden gekoppeld. Meedoen door je eigen meter te maken? Dat kan! We houden een soldeersessie in Leiden.

Pluk de dag, plant de toekomst

Aan de rand van Leiden ligt park Matilo. Hier komt voedselbos BIO-bos. Met dit initiatief komen zorg voor de omgeving, elkaar, en onze gezondheid, samen.

boom in herfstkleuren

De Verademing

Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

4medbox
logo remedi

4MedBox Copyright 2022