Wie kan meedoen met ons onderzoek? 

Voor ons onderzoek is het belangrijk dat mensen mét, en mensen zonder B12 tekort meedoen. Dan kan er goed vergeleken worden wat een tekort doet, en wat nodig is voor een goede B12 balans.

Tekorten kunnen om verschillende redenen ontstaan. Er kunnen medische oorzaken zijn zoals een opnameprobleem, medicatie kan opname hinderen, en soms kan een vegetarisch of veganistisch dieet bijdragen aan een tekort. We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen aan ons onderzoek. 

 

In het bijzonder zoeken we:

Mensen die een tekort (gehad) hebben.

Heeft u nu een tekort, of in het verleden een B12 tekort gehad? Dan is uw deelname waardevol voor ons onderzoek. Het maakt niet uit of er al een oorzaak bekend is.

Mensen zonder B12 tekort

Heeft u geen vitamine B12 tekort? Uw deelname is waardevol om groepen met elkaar te kunnen vergelijken. In het bijzonder als u bijvoorbeeld een vegetarisch dieet volgt. 

B12 tekort met een medische oorzaak

Is er een medische oorzaak gevonden voor uw B12 tekort? Uw bijdrage is waardevol voor het onderzoek, ook als het tekort inmiddels is verholpen. 

Medicatie die de opname van B12 hindert

Gebruikt u medicatie die de opname van B12 bemoeilijkt? Uw deelname is waardevol. Het gaat om deze medicatie: 

  • Metformine (bij diabetes)
  • maagzuurremmers (Omeprazol, Pantazol, Nexium)
  • Para-aminosalicylzuur (bij tuberculose)
  • Neomycine (antibiotica )
  • Colchicine (tegen jicht)
  • Questran (cholesterolverlager)
Maagoperatie zoals een Gastric Bypass

Heeft u een maagverkleining? Dat kan B12 opname hinderen. Uw deelname aan het onderzoek is om die reden waardevol.

Vegetarisch of veganistisch dieet

Vitamine B12 zit in dierlijke producten. Een dieet met weinig vlees of andere dierlijke producten verhoogt daardoor de kans op een tekort. Er blijken grote individuele verschillen, wat één van de redenen is dat we u graag laten deelnemen aan ons onderzoek. Als u een tekort heeft, of juist als uw B12 waarde prima in orde is. 

Meer weten over mogelijke oorzaken?

Stichting B12 Tekort geeft uitgebreide informatie over mogelijke oorzaken van een B12 tekort. Lees meer op hun website.

hexagon tiles with picto's, a hand pointing

Meer weten over ons onderzoek?

Een vitamine B12 tekort worden vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort.

screenshot van blogpagina

Bekijk onze blogpagina voor meer B12 nieuws

Lees ons blog voor informatie over vitamine B12, updates over ons onderzoek, en B12 in het nieuws.

ONDERZOEK VOOR MENSEN

DOOR MENSEN

B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

Partners

4medbox

4MedBox Copyright 2022