connected dots, text 'citizen science'

Citizen Science

Citizen Science, wat is het?

Citizen science of burgerwetenschap is wetenschap grotendeels uitgevoerd door burgers. Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers.

Een bekend voorbeeld is de tuinvogeltelling, deelnemers tellen volgens de richtlijn van de Vogelbescherming welke vogels hun tuin bezocht hebben. Een voordeel van deze aanpak is dat je vrij eenvoudig veel informatie kunt verzamelen. Bovendien zijn de kosten laag. Dat betekent dat het makkelijker is om onderzoek te starten, ook als je weinig middelen hebt.

 

Waarom Citizen Science?

We kozen voor de Citizen Science aanpak om een aantal redenen. Het maakt een ‘bottom up’-aanpak mogelijk: welke kennis is nodig als je luistert naar degenen die met B12 tekort te maken hebben?

Voor goed onderzoek is onder andere belangrijk dat je voldoende informatie verzamelt. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder het onderzoek. Citizen Science maakt dit mogelijk. Elke deelnemer verzamelt eigen informatie, en deelt deze met het onderzoek waar die aan deelneemt. 

Tenslotte past werken mét degenen om wie het gaat het beste bij onze visie: de regie over eigen gezondheidsdata en welzijn hoort bij de persoon zelf, kennis is van ons samen. 

ONDERZOEK VOOR MENSEN

DOOR MENSEN

B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

Partners

4medbox

4MedBox Copyright 2022