Citizen Science

Samen naar meer kennis

Wetenschap met & door burgers

Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers.

Voordeel:

    • Veel data
    • Lage kosten
    • Kennis van maatschappelijke waarde
    • Wetenschappelijke emancipatie

Voorbeelden

  • Tuinvogeltelling: Deelnemers tellen vogelsoorten in eigen tuin. Vogelbescherming

  • Watermonsters‘: Samen de waterkwaliteit van kleine wateren in kaart brengen. Natuur&Milieu

European Citizen Science Association

Onze visie is dat alle burgers in Europa gewaardeerd worden en kunnen emanciperen als actieve deelnemers in kennisontwikkeling en innovatie, en op die manier duurzame ontwikkeling ondersteunen. We willen Citizen Science vestigen als een erkende, gepromote en gefinancierde benadering, die wetenschappelijke geletterdheid voedt en de democratisering van wetenschap bevordert.

Sensor.Community

Deze community verzamelt metingen van luchtkwaliteit. De Verademing wil bijdragen door meters te installeren. Hoe meer meters hoe beter, een fijnmazig netwerk geeft een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit in de omgeving. Op de sensor.community website is een kaart te vinden met actuele metingen. 

 

Citizen Science

Citizen Science of burgerwetenschap is wetenschap grotendeels uitgevoerd door burgers. Een netwerk van deelnemers verzamelt informatie voor onderzoek, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers. Een voordeel van deze aanpak is dat je vrij eenvoudig veel informatie kunt verzamelen. Bovendien zijn de kosten relatief laag. Dat betekent dat het makkelijker is om onderzoek te starten en informatie te verzamelen, niet uit financiële overwegingen maar omdat het belangrijke kennis oplevert.

Een bekend voorbeeld van Citizen Science is de tuinvogeltelling, deelnemers tellen volgens de richtlijn van de Vogelbescherming welke vogels hun tuin bezocht hebben. Natuur & Milieu organiseert sinds twee jaar het project ‘Watermonsters‘: samen de waterkwaliteit van kleinere wateren van Nederland in kaart brengen. Universiteit Leiden heeft een heus Citizen Science Lab, waar verschillende projecten lopen.

Onze visie is dat alle burgers in Europa gewaardeerd worden en kunnen emanciperen als actieve deelnemers in kennisontwikkeling en innovatie, en op die manier duurzame ontwikkeling ondersteunen. We willen Citizen Science vestigen als een erkende, gepromote en gefinancierde benadering, die wetenschappelijke geletterdheid voedt en de democratisering van wetenschap bevordert. – European Citizen Science Association

Er zijn verschillende Europese organisaties die zich inzetten voor Citizen Science. ECDC, de European Citizen Science Association, staat voor emancipatie van burgers als actieve deelnemers in kennisontwikkeling, en wil Citizen Science vestigen als erkende wetenschappelijke benadering. Eu-Citizen.Science is een ander platform waar projecten, hulpmiddelen en trainingen te vinden zijn.

Luchtkwaliteit houdt zich bij uitstek niet aan landsgrenzen. Daarom heeft De Verademing ervoor gekozen samenwerking te zoeken met Sensor.Community. Dit initiatief is begonnen in Duitsland als ‘Luftdaten’, maar is nu internationaal actief. Op dit moment werken we aan het aansluiten van luchtmeters in Leiden. Data verzameld door vrijwilligers blijkt ook interessant voor gevestigde instituten, zo maakt het RIVM gebruik van de verzamelde informatie. 

birds sitting in a row
boom in herfstkleuren

De Verademing

Werkgemeenschap De Verademing wil mensen helpen hun longklachten te verminderen. We willen luchtkwaliteit meten en verbeteren, en combineren dat met een digitaal systeem om symptomen bij te houden.

4medbox
logo remedi

4MedBox Copyright 2022