Historie 4MedBox

1985

CITO I
Patiënten-, Debiteuren-, Crediteuren- en Grootboek-administratie

Rond 1983-1984 bleek er geen systeem te bestaan dat aan onze wensen voldeed. Dus gingen we zelf aan de slag. Het resultaat was Cito. Een op dat moment uitsluitend financieel systeem.

Het lag voor de hand dat dit deel van de praktijk het eerst werd geautomatiseerd. Er was grote behoefte. Het was redelijk simpel te bouwen, te begrijpen en te onderhouden. Maar het was niet meer dan een elektronische kaartenbak met wat extra functionaliteit.

Met de komst van Cito, ons financiële systeem, veranderde er veel bij de gebruiker en de huisarts. Zowel in de praktijk als thuis. De registratie van de verrichtingen was eenvoudig en de uitgaande facturen werden automatisch aangemaakt, opgeteld en geboekt. Als de betaling werd ontvangen werd deze in het systeem afgeboekt. Wat overbleef waren de openstaande debiteuren. Deze ontvingen met de beroemde druk op de knop een herinnering. Al snel bleek deze werkwijze veel meer voordelen op te leveren dan aanvankelijk werd aangenomen.

CITO II
Uitbreiding met medische modules (NHG/WCIA gecertificeerd in 1996)

1995

 De volgende uitdaging werd de elektronische variant van de “groene kaart” met de medische gegevens van een patiënt. Bij gebrek aan afspraken over de structuur van de gegevens konden de toenmalige systemen onderling geen gegevens uitwisselen. De meeste leveranciers sloegen de gegevens ter beveiliging op in een “black box”. Niet alleen onderlinge uitwisseling van gegevens was onmogelijk. Ook overstappen op een ander systeem was door deze afscherming niet mogelijk.

De “papieren groene kaart” werd door de NHG/WCIA vervangen door het Medisch Journaal, de voorloper van het latere Elektronisch Medisch Dossier (EMD). Veel huisartsen hielden echter meer van hun eigen “papieren groene kaart” dan van hun Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Men zag op tegen de nieuwe manier van werken en vertrouwde de techniek onvoldoende. Anderzijds was het verkrijgen van de premie van de zorgverzekeraars niet zelden het hoofddoel van hun HIS.

 

2005

CITO III
Verbouwing voor de Windows-omgeving gestopt

Rond de millenniumwisseling kwam de overheid met plannen voor een efficiëntere zorg. De HIS moest hierdoor ingrijpend veranderen. Het leek vanzelfsprekend om bij de verbouwing van Cito tevens naar Windows te migreren. De vernieuwing van het zorgstelsel hield o.a. in dat de tot nu toe praktijkgerichte eerstelijns zorg ketengericht moest worden.

Deze nieuwe eisen dwongen de huisarts tot het gebruik van een HIS.
De meeste systemen werden aanvankelijk gebouwd op een lokaal systeem. De server stond ergens verstopt in de praktijk en de werkstations stonden bij de huisarts en de assistente. Doordat huisartsenpraktijken groeiden kreeg je meerdere huisartsen en assistenten op het lokale systeem.
Door de toename van de complexiteit nam de kwetsbaarheid van lokale (decentrale) systemen toe. De beheersbaarheid werd problematisch. Door de HIS-software van de lokale server naar een centrale server bij een Application Service Provider (ASP) over te brengen verbeterde de beheersbaarheid wel, maar de beperkingen van die systemen veranderden niet. 

CITO voor internet geschikt maken.
CitoLive

2010

Internet en mobiele communicatie werden steeds belangrijker en inpassing van deze mogelijkheden in Cito zou de meerwaarde van de derde generatie Cito enorm versterken. Om dat te kunnen realiseren was er meer nodig dan Cito alleen maar geschikt maken voor het besturingssysteem Windows.
In onze visie was het nieuwe Cito primair bedoeld voor het gebruik met internet en het moest kunnen worden gebruikt op allerlei computers zoals desktops, laptops, tablets en smartphones en met besturingssystemen zoals Windows (Microsoft), iOS en OS X (Apple), Android (Google) en Linux kunnen omgaan. Cito moest geschikt gemaakt worden voor het internettijdperk.

Begin 2013 werd CitoLive geboren en kreeg het een nieuw logo.

2016

Prima-pas
De emancipatie van de patiënt

Cito live ondersteunt de steeds verder ontwikkelende zorgketens waarin huisartsen en praktijkondersteuners informatie direct met elkaar kunnen delen. De technologie biedt ook Mantelzorgers , Thuiszorg, Wijkteams, paramedici en specialisten een platform voor effectieve communicatie en maakt daarmee continue geïntegreerde zorg mogelijk. In de tijd waarin commerciële systemen domineren en de menselijke maat wordt gemist willen patiënten de regie over hun eigen zorg terug en groeit het besef dat een persoons gebonden systeem aan de wens van een groeiende beweging tegemoet zou komen. Het in 2016 lanceren van een medium voor het veilig wereldwijd toegankelijk maken van de Private Medische Actualiteit, de Primapas is een volgende stap in de evolutie van Cito en daarmee in de emancipatie van patiënten.

 

4MedBox
Herdefiniëring van de uitgangspunten

2019

Na bijna 35 jaar aanwezig te zijn geweest op de markt is het tijd voor een herdefiniëring van de uitgangspunten om deze dichter bij de persoon te brengen. Het systeem aan te laten sluiten bij de persoon, zodat hij/zij eigenaar wordt van zijn/haar gegevens en de regie krijgt over deze gegegvens. Hierbij is het tevens overgedragen naar een nieuwe passievolle generatie, welke ondersteund zullen blijven worden door de expertise van de originele oprichters. De volgende uitgangspunten zijn uit de herdefiniëring naar voren gekomen:

  • We hebben het over personen in plaats van patiënten, een patiënt is een onderdeel van het leven niet de hoofdmoot;
  • De persoon in staat stellen hun ziekten zo efficiënt en doeltreffend mogelijk te bestrijden;
  • Mensen in staat stellen om ziekten efficiënt en preventief, met name chronische ziekten, te voorkomen.

4MedBox Copyright 2019