Meedoen aan het onderzoek

Meedoen aan het onderzoek

Een vitamine B12 tekort worden vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort.

Hoe werkt het?

Als deelnemer verzamelt u informatie volgens een vaste richtlijn. Onder andere vragen we u een vragenlijst in te vullen, en op een later moment de uitslag van B12 metingen die u via bijvoorbeeld uw huisarts heeft laten doen. Deze informatie kunt u delen met het onderzoek waar u aan deelneemt. Dit alles gaat via 4MedBox software. 

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen, met als hoofddoel het verminderen van het vóórkomen van B12 tekort. Is snellere opsporing mogelijk via een gerichte vragenlijst? Kan MMA meten bijdragen aan betere diagnose? 

 

Snellere opsporing met een gerichte vragenlijst?

Veel klachten die passen bij een B12 tekort worden omschreven als ‘vage klachten‘. Dat wil niet zeggen dat de klachten niet ernstig zijn, integendeel. Ze zijn alleen moeilijker te meten. Toch is er inmiddels veel ervaringsdeskundigheid, die toegepast kan worden in een vragenlijst. We willen onderzoeken of een dergelijke vragenlijst snellere ontdekking van een B12 tekort mogelijk maakt. 

Betere metingen met MMA?

De arts gaat nu nog vaak alleen uit van een bloedtest waarbij gekeken wordt naar serum-B12. Er zijn echter aanwijzingen dat MMA oftewel methylmalonzuur, gemeten in bloed of urine, een betrouwbaarder beeld geeft. Homocysteïne is ook een manier om B12 te testen. Dit onderzoek neemt verschillende tests mee, zodat wetenschappelijk onderbouwd kan worden welke test de voorkeur heeft.

 

Meldt u zich hier aan.

Lees graag eerst het contract door waar u mee akkoord gaat.

FAQ – Veelgestelde vragen

Lees alstublieft dit contract: Klik hier

Contract-In-A-Nutshell

U verstrekt uw naam, e-mailadres en tijdstip van registratie aan Coöperatie B12 4MedBox i.o. Het onderzoeksteam kan u dan benaderen voor de intake van het onderzoek. Coöperatie B12 4MedBox verzamelt geen andere gegevens over u en gebruikt deze gegevens alleen voor dit onderzoek.

  ONDERZOEK VOOR MENSEN

  DOOR MENSEN

  B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

  Partners

  4medbox

  4MedBox Copyright 2022

  Wie zoeken we?

  Wie zoeken we?

  Wie kan meedoen met ons onderzoek? 

  Voor ons onderzoek is het belangrijk dat mensen mét, en mensen zonder B12 tekort meedoen. Dan kan er goed vergeleken worden wat een tekort doet, en wat nodig is voor een goede B12 balans.

  Tekorten kunnen om verschillende redenen ontstaan. Er kunnen medische oorzaken zijn zoals een opnameprobleem, medicatie kan opname hinderen, en soms kan een vegetarisch of veganistisch dieet bijdragen aan een tekort. We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen aan ons onderzoek. 

   

  In het bijzonder zoeken we:

  Mensen die een tekort (gehad) hebben.

  Heeft u nu een tekort, of in het verleden een B12 tekort gehad? Dan is uw deelname waardevol voor ons onderzoek. Het maakt niet uit of er al een oorzaak bekend is.

  Mensen zonder B12 tekort

  Heeft u geen vitamine B12 tekort? Uw deelname is waardevol om groepen met elkaar te kunnen vergelijken. In het bijzonder als u bijvoorbeeld een vegetarisch dieet volgt. 

  B12 tekort met een medische oorzaak

  Is er een medische oorzaak gevonden voor uw B12 tekort? Uw bijdrage is waardevol voor het onderzoek, ook als het tekort inmiddels is verholpen. 

  Medicatie die de opname van B12 hindert

  Gebruikt u medicatie die de opname van B12 bemoeilijkt? Uw deelname is waardevol. Het gaat om deze medicatie: 

  • Metformine (bij diabetes)
  • maagzuurremmers (Omeprazol, Pantazol, Nexium)
  • Para-aminosalicylzuur (bij tuberculose)
  • Neomycine (antibiotica )
  • Colchicine (tegen jicht)
  • Questran (cholesterolverlager)
  Maagoperatie zoals een Gastric Bypass

  Heeft u een maagverkleining? Dat kan B12 opname hinderen. Uw deelname aan het onderzoek is om die reden waardevol.

  Vegetarisch of veganistisch dieet

  Vitamine B12 zit in dierlijke producten. Een dieet met weinig vlees of andere dierlijke producten verhoogt daardoor de kans op een tekort. Er blijken grote individuele verschillen, wat één van de redenen is dat we u graag laten deelnemen aan ons onderzoek. Als u een tekort heeft, of juist als uw B12 waarde prima in orde is. 

  Meer weten over mogelijke oorzaken?

  Stichting B12 Tekort geeft uitgebreide informatie over mogelijke oorzaken van een B12 tekort. Lees meer op hun website.

  hexagon tiles with picto's, a hand pointing

  Meer weten over ons onderzoek?

  Een vitamine B12 tekort worden vaak pas ver na het ontstaan van de klachten ontdekt. Het volgen van een grote groep mensen geeft veel informatie over de aanloopperiode van het B12 tekort.

  screenshot van blogpagina

  Bekijk onze blogpagina voor meer B12 nieuws

  Lees ons blog voor informatie over vitamine B12, updates over ons onderzoek, en B12 in het nieuws.

  ONDERZOEK VOOR MENSEN

  DOOR MENSEN

  B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

  Partners

  4medbox

  4MedBox Copyright 2022