Vage klachten klinken niet ernstig. Op de tanden bijten, en dóór. Maar ‘vaag’ betekent niet dat de klachten niet ernstig zijn, het wil zeggen dat ze lastig te meten zijn.

Vermoeidheid bijvoorbeeld kan je leven flink negatief beïnvloeden. Maar het is lastiger te meten dan koorts, en dus lastiger objectief te maken. Het kan ook nog eens verschillende oorzaken hebben. Dat maakt het moeilijker voor artsen om op basis van die klacht alleen een juiste diagnose te stellen.

Helaas betekent het ook dat dit type klachten soms minder serieus genomen wordt. Vage klachten waar met de standaard testen geen oorzaak voor wordt gevonden, worden regelmatig onder ‘psychosomatisch’ geschaard. B12 tekort is hierop geen uitzondering, mede doordat de grenswaarde voor een tekort regelmatig ter discussie staat.

Uit een enquête van Stichting B12 Tekort blijkt dat de meest voorkomende klachten bij B12 tekort zijn:  “(extreme) vermoeidheid, concentratieproblemen (‘wattenhoofd’), niet op woorden kunnen komen en verspreken, geïrriteerdheid en prikkelbaarheid, spierzwakte en spierpijnen, geheugenproblemen, het koud hebben en tintelingen”. Van die klachten zijn tintelingen het meest typerend voor B12 tekort, een andere oorzaak is minder waarschijnlijk. De andere symptomen komen ook bij andere ziektebeelden vaker voor. 

De NHG stelt: “Er is vooral veel discussie over de vraag of een lage vitamine-B12-spiegel geassocieerd zou kunnen zijn met atypische klachten zoals duizeligheid, vermoeidheid en vermindering van het geheugen of concentratievermogen. Overtuigend bewijs daarvoor ontbreekt echter.”

Er is dus een gat tussen ervaring van patiënten, die lijden onder hun klachten; en de richtlijnen, die de NHG wil baseren op algemeen toepasbaar wetenschappelijk bewijs.

Als een symptoom niet makkelijk meetbaar of verklaarbaar is, is het nodig om scherper te kijken. Er is meer wetenschappelijke kennis nodig om tot een goed onderbouwde diagnostiek en behandeling te komen. Zodat ook ‘vage’ klachten sneller verholpen kunnen worden.

 

 

B12.4MedBox is een platform dat ruimte biedt aan mensen om verschillende inzichten te delen, en wil gezamenlijk meer kennis ontwikkelen door onderzoek.

ONDERZOEK VOOR MENSEN

DOOR MENSEN

B12.4MedBox staat voor onderzoek dat ertoe doet, samen met de mensen om wie het gaat.

Partners

4medbox

4MedBox Copyright 2022